Glaucoom: beschermen, repareren en normaliseren van netvlies met het natuurlijke palmitoylethanolamide

Glaucoom is een nare aandoening van de oogbol. De druk van het oogvocht is te hoog, en daardoor krijgen de netvliescellen te weinig zuurstof en voeding en ontstaan soort chronische ontstekingen en oxidatie verschijnselen. [1] Netvliescellen zijn zenuwcellen. Dat soort cellen zijn zeer gevoelig voor beschadigingen. En als de cellen beschadigd worden, neemt de functie van het oog af, kan je minder goed zien. De oogarts zegt dan dat er delen van het gezichtsveld uitgevallen zijn.

Glaucoom: netvlies beschermen en oogdruk corrigeren met palmitoylethanolamide

Palmitoylethanolamide is een bijzonder lichaamseigen molecuul, dat geproduceerd wordt om schade aan cellen te voorkomen en dat bekend is als werkzaam middel tegen chronische pijnen en ontstekingen. Palmitoylethanolamide heeft echter een groot potentiaal als natuurlijke behandeling voor uiteenlopende aandoeningen, en glaucoom is daar een van, zo is de laatste 10 jaar gebleken. We bespreken hier de problemen die bij glaucoom optreden en de herstellende rol die palmitoylethanolamide daarbij kan spelen.

Verschillende soorten glaucoom

Er zijn verschillende soorten glaucoom. Er zijn soorten, waarbij de oogboldruk duidelijk en meetbaar te hoog is. Er is ook een glaucoom waarbij de oogboldruk normaal lijkt. Maar het resultaat is hetzelfde, de netvliescellen worden bedreigt door het glaucoom in hun functioneren en kunnen er de brui aan gaan geven. Sommige mensen merken dat veel te laat. Die kennen het verhaal van een vlokje in het oog, of een stofje, en denken dat het wel over gaat. Maar dat is dus niet zo, omdat het niet dat soort aandoening is. (die met een mooi woord ‘mouche volante’ heet, een vliegend vlokje). Mouches volantes zijn zwevende of drijvende sliertjes of stipjes die gezien worden tegen een lichte achtergrond. Dit zijn dus de dunne vezels in het glasvocht van het oog die op deze wijze zichtbaar worden. Soms gaan die gewoon weer weg. Bij glaucoom is er echter iets anders aan de hand.

Glaucoom is een chronische oogaandoening en bij meest voorkomende soort is de afvoer van het vocht in de oogbol gestoord. De verhoogde oogdruk die dan ontstaat, beschadigt zowel de netvliescellen als de oogzenuw. Dat zijn allemaal zenuwcellen. Bij te lang bestaande verhoogde oogdruk sterven de oogzenuwvezels geleidelijk af waardoor delen van het gezichtsveld vallen dan dus uit. Omdat de zenuw en ce netvliescellen zo makkelijk beschadigbaar zijn, is een snelle opsporing van glaucoom belangrijk zodat tijdig behandeld kan worden. Hoe eerder, hoe meer beperking van de schade. Onbehandeld glaucoom kan tot blindheid leiden.

Glaucoom behandelen: palmitoylethanolamide verlaagt de oogboldruk en beschermt de netvliescellen

De oogarts behandeld glaucoom met oogboldruk verminderende druppels. Dat is dus een belangrijke behandeling, maar een behandeling die alleen de druk verlaagt, en geen behandeling die de netvlies- en zenuwcellen beschermd. Sinds enkele jaren is het bekend geworden dat de natuurlijke balans brengende stof palmitoylethanolamide niet alleen ook de oogboldruk kan verlagen, maar palmitoylethanolamide beschermd ook de netvlies- en zenuwcellen tegen beschadigingen, en dat wordt een neuro-protectief effect genoemd. Verder zijn er zelfs aanwijzingen dat palmtoylethanolamide ook beschadigde cellen in hun functioneren kan herstellen. Heel belangrijk daarbij is, dat de stof al in ons lichaam zit, en dat behandeling ermee daarom niet tot bijwerkingen leidt.

Al in 2005 werd gevonden dat patiënten met glaucoom te weinig van de beschermende en regenererende stof palmitoylethanolamide in de ogen voorkwam. [2] Dat was de aanleiding voor een aantal oogartsen om palmitoylethanolamide te gaan toedienen aan patiënten met glaucoom. En niet alleen aan glaucoom patiënten, maar ook aan patiënten met andere oogproblemen. Omdat bekend was, dat palmitoylethanolamide de cellen in het oog kan beschermen. Oogartsen vonden dat de stof het zicht bij een ernstige oogbeschadiging door een bepaalde reactieve ontsteking geheel kon herstellen. [3] Toen werden ook verschillende studies opgezet naar de effecten van palmitoylethanoamide op de oogboldruk bij glaucoom patiënten. Die studies lieten zien dat behandeling met palmitoylethanolamide de oogboldruk kon verlagen. [4] Ook langdurige behandeling met palmitoylethanolamide leidde tor verbeteringen, zonder dat daar bijwerkingen optraden. [5]

Een van de werkingen van palmitoylethanolamide bij glaucoom die leidt tot verbeterde oogboldruk is het feit dat de stof het voor het oog makkelijker maakt om de druk te regelen, doordat het vocht in de oogbol makkelijker kan afvloeien. [6] Naast de beschermende en herstellende eigenschappen van palmitoylethanolamide een duidelijke aanwijzing waarom de stof zo belangrijk kan zijn voor glaucoom patiënten.

Ook bij de zogenaamde normotensieve glaucoom, waarbij de oogboldruk niet verhoogd is, kan palmitoylethanolamide een uitkomst zijn. Veel oogartsen wachten dan namelijk met behandelen, omdat de door hen ingezette middelen vaak tot bijwerkingen leiden. Dan is een middel als palmitoylethanolamide uitgelezen, omdat het vrijwel geen bijwerkingen kent.

Palmitoylethanolamide kan makkelijk en zonder problemen toegevoegd worden aan welk ander behandelschema dan ook. Het kan de werking van oogdruppels die de oogarts geeft versterken, en geeft op zichzelf ook nog eens bescherming van de netvliescellen tegen zuurstoftekorten en ontstekingsachtige beschadigingen. Dat soort beschadigingen vinden altijd plaats bij chronische aandoeningen van het oog. Er zijn dus een heel aantal redenen om in ieder geval als je glaucoom patiënt bent bij de behandeling van de oogarts altijd palmitoylethanolamide te nemen. Op basis van onze ervaring adviseren we om 2 maanden te beginnen met 3 maal daags een capsule PeaPure van 400 mg, en dan daarna gedurende lange tijd ten minste 2 capsules in te nemen.

 Referenties Glaucoom 

[1] Kandarakis SA1, Piperi C1, Topouzis F2, Papavassiliou AG3. | Emerging role of advanced glycation-end products (AGEs) in the pathobiology of eye diseases. | Prog Retin Eye Res. | 2014 Sep;42:85-102. doi: 10.1016/j.preteyeres.2014.05.002. Epub 2014 Jun 4.

[2] Chen J, Matias I, Dinh T, Lu T, Venezia S, Nieves A, Woodward DF, Di Marzo V. | Finding of endocannabinoids in human eye tissues: implications for glaucoma. | Biochem Biophys Res Commun. | 2005 May 20;330(4):1062-7.

[3] Pescosolido N, Puzzono M. | First clinical case of effective medical treatment of the vitreoretinal traction with recovery of the visual acuity. | Clin Ter. | 2010;161(4):e143-7.

[4] Gagliano C, Ortisi E, Pulvirenti L, Reibaldi M, Scollo D, Amato R, Avitabile T, Longo A. | Ocular hypotensive effect of oral palmitoylethanolamide: a clinical trial. | Invest Ophthalmol Vis Sci. | 2011 Jun 24. [Epub ahead of print]

[5] Costagliola C1, Romano MR, dell’Omo R, Russo A, Mastropasqua R, Semeraro F. | Effect of palmitoylethanolamide on visual field damage progression in normal tension glaucoma patients: results of an open-label six-month follow-up. | J Med Food. | 2014 Sep;17(9):949-54. doi: 10.1089/jmf.2013.0165. Epub 2014 May 14.

[6] Kumar A1, Qiao Z, Kumar P, Song ZH. | Effects of palmitoylethanolamide on aqueous humor outflow. |Invest Ophthalmol Vis Sci. | 2012 Jul 3;53(8):4416-25. doi: 10.1167/iovs.11-9294.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: