Palmitoylethanolamide beschermt en helpt de reparatie van cellen.

Er zijn veel aandoeningen die gepaard gaan met beschadigingen van cellen of weefsels of zelfs van organen. In de geneeskunde hebben eigenlijk geen mogelijkheden om de cellen de weefsels en organen te beschermen tegen dat soort beschadigingen. We kunnen alleen trachten de oorzaak weg te nemen. Maar ook dat is behoorlijk moeilijk.

Bijvoorbeeld suikerziekte leidt tot beschadiging van het netvlies en van het weefsel in de nieren, en ook de vaatwand. Als de suikerziekte slecht ingesteld is, Zijn er vaak hoge concentraties van suiker het bloed. Die hoge concentraties voor me de oorzaak van beschadigingen van eiwitten die dan op hun beurt beschadigingen van cellen weefsels en organen veroorzaken. Dat wordt genoemd is het versuikeren van eiwitten, En het resultaat is dat eiwitten niet meer naar behoren kunnen functioneren. Wat kan je daar nu aan doen? Allereerst is het natuurlijk belangrijk om suiker goed in te stellen. Het lijkt erop als de suikergoed ingesteld is dat de beschadigingen van de cellen weefsels en organen mogelijk iets minder snel optreden. Maar helaas is dit effect maar bijzonder klein. Vandaar dat het belangrijk is om te kijken of er methoden zijn waarmee willen stellen de weefsels en organen kunnen beschermen tegen de aanval van de suiker. Gelukkig is er een beschermend molecule beschikbaar om de cellen en weefsels en organen bijvoorbeeld bij suikerziekte beschadigingen inderdaad te beschermen. Het is het natuurlijke molecule palmitoylethanolamide, dat in ons lichaam niet alleen een beschermende functie heeft, Maar ook een reparerende functie. Deze beschermende en reparerende functie treedt op bij toediening van voldoende palmitoylethanolamide, en dat is tenminste driemaal daags één capsule van 400 mg. Het beste is om de capsule volgend op de maaltijd in te nemen.

Deze beschermende stof wordt ook in ons lichaam door onze eigen cellen aangemaakt, Maar bij chronische aandoeningen worden algemeen te weinig aangemaakt om effect te hebben. Dan is het handig om de stof via capsules in te nemen.

Kort geleden, in 2016, heeft een groep van farmacologen een boeiend experiment uitgevoerd. Ze hebben in een proefdiermodel een experimentele beschadiging van de nieren aangebracht, door teveel Roentgen contrast in te brengen. Dat contrastmiddel is in hoge dosering giftig voor de niercellen. Als het proefdier voor het inbrengen van het contrast behandeld wordt met palmitoylethanolamide treedt de beschadiging niet op. Het mooiste zou dan ook zijn als mensen die in contrast onderzoek moeten ondergaan van tevoren gedurende bijvoorbeeld een week driemaal daags één capsule van het palmitoylethanolamide zouden innemen en ook nog een week daarna. Er is namelijk in middels zo veel onderzoek gedaan naar de beschermende werking van deze stof, dat we gerust kunnen extrapoleren van de studies die gedaan zijn naar andere indicaties.

De beschermende werking van deze stof is namelijk heel breed. Hoe komt dat? Dat komt omdat deze stof al vele miljoenen jaren geleden in planten en dieren ontwikkeld is als beschermende stof en als reparerende stof. Het is dus onze eigen natuurlijke wijze om ons lichaam weer in balans te brengen. Stof is dan ook ontwikkeld een hele primitieve dieren die in de zee leefden en bedreigd werden door schimmels en bacteriën. De beschermende werking van het molecule beviel blijkbaar zo goed dat in alle dierfamilies en plantenfamilies deze beschermde stof vervolgens gemaakt blijf en optimaal ingesteld werd op het eigen lijf. Het is zelfs zo dat kamerplanten die bijvoorbeeld te weinig water krijgen, zodra ze stress gaan ervaren van het te weinig water zelf deze stof maken in hun cellen om de plantencellen te beschermen tegen de droogte stress. Bepaalde planten bevatten dan ook relatief veel palmitoylthanolamide, zoals Fenergiek zaad. Maar de hoeveelheid is niet voldoende om ons te helpen Onze eigen cellen te beschermen als die onder druk komen te staan. Daarvoor moeten capsules ingenomen worden.

Er zijn inmiddels sinds 1957 meer dan 500 studies verricht naar de effecten en de veiligheid van deze stof in een groot aantal verschillende aandoeningen. Vrijwel steeds blijkt dat de stof inderdaad een beschermende en reparerende werking heeft. Bijvoorbeeld bij de vele chronische ontstekingen die optreden bij bepaalde aandoeningen. Bijvoorbeeld glaucoom, netvlies aandoeningen ten gevolge van degeneratie, aderverkalking en complicaties daarvan, chronische long aandoeningen, chronische gewrichtsaandoeningen, traumatische aandoeningen, in al deze situaties kan de stof te cellen beschermen tegen verdere schade en verdere stoornissen voorkomen of stabiliseren.

A novel protective formulation of Palmitoylethanolamide in experimental model of contrast agent induced nephropathy.
Cordaro M, Impellizzeri D, Bruschetta G, Siracusa R, Crupi R, Di Paola R, Esposito E, Cuzzocrea S.
Toxicol Lett. 2016 Jan 5;240(1):10-21. doi: 10.1016/j.toxlet.2015.10.006. Epub 2015 Oct 21.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: