Het begin van de autacoid geneeskunde

In het medische tijdschrift Anaesthesia, Critical Care and Pain Management  heeft de voorzitter van de stichting IOCOB een nieuw fundament van het zelfhelende vermogen van ons lichaam besproken, in zijn artikel over Autacoid Geneeskunde.

Jan M. Keppel Hesselink. “Autacoids: A New Fundament for Pain Medicine of the 21th Century”. Anaesthesia, Critical Care and Pain Management 1.1 (2016): 3-6

De beroemde hoogleraar, professor Erminia Costa, gaf in een voordracht in 1987 al aan het bij het vinden van nieuwe geneesmiddelen enorm belangrijk is om de weg te volgen die natuur in haar miljoenen jaren ontwikkeling in ons lichaam zelf gevormd heeft.

Hij legde toen uit dat er in het lichaam een groot aantal helende mechanismen aanwezig zijn, die door het geven van paalde stoffen geactiveerd kunnen worden. Het spreekt voor zichzelf dat als je een dergelijk zelf helend mechanisme activeert, je veel minder last van bijwerkingen zal hebben dan je krijgt als je een klassiek farmaceutisch middel inneemt. Die klassieke farmaceutische middelen zijn immers lichaamsvreemd.

Lichaamsvreemde moleculen die in het lichaam gebracht worden moeten afgebroken worden. Het lichaam beschikt over een uitgebreid systeem om natuurlijke moleculen af te breken, maar farmaceutische moleculen zijn lichaamsvreemd en kunnen dus niet altijd herkend worden door de enzymsystemen die in ons lichaam aanwezig zijn om stoffen af te breken.

De uitleg van prof. Costa is in de wereld niet bekend geworden. Dat kwam omdat zijn lezing in Washington alleen in het Italiaans vertaald is, en niet in het Engels of Nederlands. Het principe wat Professor Costa besproken heeft kan echter een nieuwe leiding gevend principe worden binnen in de geneeskunde.

Sinds een paar jaren zijn er in de wereld een aantal hoogleraren die dit principe wat de Professor Costa uitgelegd is uitwerken en uitgewerkt hebben. Je zou dit principe ook kunnen noemen een fysiologische heling activeren. Of je zou het ook kunnen noemen het activeren van het zelf helende vermogen van ons lichaam, of het ondersteunen ervan.

Deze vorm van geneeskunde is in kleine kring , o.a.door de artikelen van Keppel Hesselink, bekend als ‘autacoid geneeskunde’. Een autacoid is een ‘zelf helend’ molecuul, auto betekend zelf, en ‘coid’ staat voor genezen.

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er een aantal molecule bekend geworden die in ons lichaam dus zelf helende krachten versterken en ondersteunen. Kennis omtrent deze moleculen maken een onderdeel van de autacoid geneeskunde.

Het is de hoogste tijd dat er meer met de kennis uit de autacoid geneeskunde gedaan gaat worden! De Nederlandse hoogleraar JMK Hesselink breekt daar nu een lans voor.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: