PeaPlex en PeaPure bij een frozen shoulder

Er is hoop voor mensen met een frozen shoulder, ook wel stijve schouder genoemd. De stijve schouder of ’frozen shoulder’  wordt door dokters capsulitis adhaesiva genoemd en dit is een vervelende st…

Source: PeaPlex en PeaPure bij een frozen shoulder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: