PeaPlex: introductie van een boeiend PEA preparaat!

PeaPlex: mooie combi van PEA met een serie fysiologisch gedoseerde vitamines B.

PeaPlex is het nieuwste combinatie preparaat tussen PeaPure en een aantal geselecteerde vitamines uit de B groep. Een zeer rationele keuze, omdat de werkingsmechanismen van PEA en die van de geselecteerde vitamines complementair zijn. Dat heeft de producent mooi samengevat en geschematiseerd in het hier afgebeelde diagram.

PeaPlex combineert de werkingsmechanismen van PEA met die van een serie vitamines uit de B groep

PeaPlex combineert de werkingsmechanismen van PEA met die van een serie vitamines uit de B groep

PEA wordt vooral ingenomen bij chronische pijnen en ontstekingen. De geselecteerde vitamines zijn fysiologisch gedoseerd, op zich al een verademing in de supplementen wereld, en versterken de werkingsmechanismen van PEA. Deze synergie is er een die veel ingezet zal worden. Want recent is bekend geworden dat enorm veel mensen te lage waarden van deze vitamines B in het bloed hebben. Zowel PEA als deze vitamines ondersteunen ook het immuunsysteem, zodat een waardevol nieuw combinatie preparaat ontstaan is.
Verder is het fysiologisch doseren van vitamines B zeldzaam. Het merendeel van de B preparaten bevat veel te veel van bepaalde vitamines, bijvoorbeeld van vitamine B6. Die overdoseringen zijn niet fysiologisch en kunnen ook schade aan het lichaam berokkenen.

PeaPlex: sluit aan bij de fysiologie van ons lichaam

Bij PeaPlex heeft een fabrikant voor het eerst een natuurlijke dosering gekozen voor deze vitamines B. En omdat je de capsules minimaal 2 maal en vermoedelijk 3 maal per dag inneemt, krijgt ons lijf niet alleen fysiologisch gedoseerd, maar dan ook nog enkele malen per dag een biologische zinvolle hoeveelheid. Daardoor lijkt een optimale synergie tussen PEA en deze vitamines te ontstaan.
Bovendien heeft de fabrikant laten weten dat de PeaPlex gemaakt is op basis van enkele nieuwe gepatenteerde productieprocessen, waardoor de PEA en de vitamines B ultrafijn verdeeld zijn, hetgeen de biologische beschikbaarheid zeker ten goede zal komen. Dit PEA preparaat lijkt zeker een stap vooruit, en de eerste patienten die op gewone pure PEA niet zo denderend reageerden, deden het op het combinatie preparaat duidelijk beter. Dat was de hoogste tijd, want er ontstonden al piraten zoals dat heet, op basis van niet gepatenteerde ongespecificeerde productieprocessen.

Het Pea-opt kwaliteitslabel

Het Pea-opt kwaliteitslabel

De producent hanteert inmiddels ook een kwaliteitslabel, Pea-opt dat o.a. garandeert dat het product voldoende fijn verdeeld is, we citeren de productent:

 Fijn verdeelde deeltjes PEA

In elk PEA preparaat dat het keurmerk PEA-opt® heeft verkregen zijn de PEA deeltjes zo fijn verdeeld, dat het preparaat ten minste vergelijkbaar is met de meest geultramicroniseerde andere PEA preparaten. ‘Micronisatie’ en ‘ultra-micronisatie’ zijn technieken om de werkzame PEA deeltjes bijzonder klein te maken, zodat deze deeltjes optimaal in het lichaam worden opgenomen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: