Ziekte van Lyme, chronische Lyme, chronische reactie op Lyme en palmitoylethanolamide

Fife: Pictorial and Historical; its people, burghs, castles, and mansionsEen discussie met de Lyme psycholoog Drs Huib Kraaijeveld was de aanleiding om de rol van palmitoylethanolamide bij chronische Lyme nog eens onder de loupe te nemen.

Huib Kraaijeveld schreef enkele boeken over Lyme, waaronder ‘Teken aan de wand’ en is de oprichter van de ‘On Lyme Foundation’.

Uit eigen ervaring is gebleken dat er vele patienten zijn met een Lyme verleden, die zich moe, futloos, depressief en chronisch ellendig voelen. Die symptomen blijven ook na een adequate behandeling. Een van de redenen is dat er een chronische ontsteking in het lichaam blijft hangen door of na de infectie (door de zogenaamde Cytokines).

Schermafbeelding 2015-12-18 om 16.53.49

De wetenschap heeft voor mensen met chronische klachten na een Lyme infectie 2 diagnosen:

1. Post-treatment LB syndrome (PTLBS),
2. Persistent Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) infection despite antibiotic treatment

In het eerste geval zijn er chronische symptomen door een ontspoord immuunsysteem zonder dat er sprake is van een levende parasiet in het lichaam.
In het tweede geval blijven er chronische symptomen omdat de parasiet niet voldoende heeft gereageerd op de behandeling.

Post-treatment LB syndrome (PTLBS), het post-behandelings Lyme Borreliose syndroom

In het geval van een adequate behandeling wordt de parasiet uitgeschakeld, maar kunnen de symptomen blijven bestaan. de ziekte van Lyme is namelijk een infectie en kan zoals elke infectie ons immuunsysteem sterk verstoren. Ook als de parasiet uitgeschakeld is, kunnen de immuunstoornissen blijven bestaan, en dat heeft zeer sterke negatieve invloeden op het welbevinden. Dit is bijvoorbeeld o.a. de visie van Dr J Edlow, een associate professor aan de Harvard Medical School. Maar ook onze eigen Nederlandse RIVM vermeldt i.v.m. late gewrichtsklachten:

“de oorzaak hiervan is niet een persisterende Borrelia-infectie, maar een immuungemedieerde ontsteking in afwezigheid van een actieve infectie.”

De symptomen verbeteren in dit soort gevallen uiteraard NIET door de ingestelde antibiotica behandeling. Dat komt omdat het immuunsysteem aangeschakeld blijft, en er een zogenaamde laag-gradige chronische ontsteking in het lijf ontstaat. Deze chronische ontsteking ondermijnt het lichaam, met alle gevolgen van dien. Dit kunnen we nu behandelen met de natuurlijke ontstekingsremmer palmitoylethanolamide, een stofje met bovendien lichte anti-biotische en immuun-balancerende werkzaamheid. Elders op deze website veel info over deze bijzondere stof. Weer een kuur geven met antibiotica doet dan alleen maar schade, schade door bijwerkingen en schade door vergrote kans op het optreden van resistentie van andere bacteriën tegen de gebruikte antibiotica.

Verder bestaat er ook een postinfectieus vermoeidheidssyndroom, dat eveneens behandeling vergt, en waarvan gesteld wordt:
Postinfective fatigue syndrome may be triggered by Lyme disease, as has been shown to occur with other infections. Prolonged fatigue after infections is relatively common, and it can be disabling and persistent. Ook daarvoor is een behandeling met palmitoylethanolamide zinvol. Veel patienten merken al na 2-4 weken behandeling op dat ze beter in hun lijf zitten.

Palmitoylethanolamide bij chronische Lyme

In het geval van het Post-treatment LB syndrome (PTLBS) is een proefbehandeling van 3-4 maanden met palmitoylethanolamide op zijn plaats. Behandel de eerste maand met 3 maal 400 mg capsules. Bij onvoldoende verbetering verdubbel de dosis in de 2de maand. Ga tenminste 3 maanden door. De meeste mensen merken dat ze lekkerder in hun vel gaan zitten na 2-4 weken. Dan ontstaat langzaam een verbetering die stap voor stap doorzet. Stop na 3-4 maanden niet volledig, maar bouw de PEA af, enkele weken stap voor stal lager doseren en dan stoppen.

Als er nu sprake is van een ‘post-treatment LB syndrome (PTLBS)’ is er grote kans dat de symptomen geheel of voor een deel verdwijnen. I s er echter sprake van een ‘persistent Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) infection despite antibiotic treatment’ dan zullen de synmptomen wel minder worden, maar na het stoppen weer opflakkeren. Zo kunnen we pragmatisch deze twee chronische Lyme manifestaties van elkaar onderscheiden, dat heet in de geneeskunde een ‘ex juvantibus’ benadering.

Bij het weer opflakkeren van de symptomen zou een nieuwe kuur antibiotica overwogen kunnen worden.

Palmitoylethanolamide (verkrijgbaar als het supplement PeaPure) is een aanwinst in de behandeling van chronische Lyme klachten.

Zie verder: http://www.iocob.nl/supplementen/patienten-met-chronische-pijn-ervaringen-met-natuurlijke-pijnst.html

https://palmitoylethanolamide4pain.com/2013/11/07/borelliose-of-lyme-pijnen-door-chronische-ontsteking-en-de-natuurlijke-behandeling-ervan/

http://www.neuropathie.nu/infectie/lyme-neuropathie-borreliose-neuropathie.html

Literatuur

Teken aan de wand

Coumou J, Herkes EA, Brouwer MC, van de Beek D, Tas SW, Casteelen G, van Vugt M, Starink MV, de Vries HJ, de Wever B, Spanjaard L, Hovius JW. Ticking the right boxes: classification of patients suspected of Lyme borreliosis at an academic referral center in the Netherlands. Clin Microbiol Infect. 2015 Apr;21(4):368.e11-20. doi: 10.1016/j.cmi.2014.11.014. Epub 2014 Nov 22.

Nawoord over het post-lymeziektesyndroom, tekst van het RIVM

Van het post-lymeziektesyndroom kan men spreken bij patiënten met een gedocumenteerde episode van volgens de richtlijnen behandelde lymeziekte en daarna persisterende niet-kenmerkende klachten, waaronder vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen, hoofdpijn, concentratiestoornissen en tintelingen.

Hier is geen eenduidige internationale definitie voor, maar een voorstel voor een definitie van post-lymeziektesyndroom is gedefinieerd door de Amerikaanse richtlijncommissie (PMID 17029130). Het is tot op heden niet duidelijk wat de precieze genese is van dit symptomencomplex. Ook is het niet duidelijk hoe vaak dit exact voorkomt, maar bestaande studies rapporteren percentages van 0-20% van de behandelde lymepatiënten.

In de CBO-richtlijn Lymeziekte wordt de term post-lymeziektesyndroom vermeden, omdat deze benaming een persisterende Borrelia-infectie zou uitsluiten en omdat het suggereert dat de klachten uniek zijn voor lymeziekte. In de internationale literatuur is niet aangetoond dat dergelijke klachten in mensen worden veroorzaakt door een persisterende Borrelia-infectie. Het nut van aanvullende antibiotische therapie is in vier placebogecontroleerde studies niet aangetoond.

One response

  1. […] Lyme-artritis zijn gewrichtsklachten op basis van ontstekingen bij Lyme. Wat nu te doen bij blijvende symptomen? We nemen een deel van een blog over dat dit onderwerp behandeld. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: