Peapure waar het goedkoopst?

Waar PeaPure het goedkoopst? L:et op kwaliteit!

PeaPure goedkoop of kwaliteit? Octrooi helpt.

Peapure waar het goedkoopst? Die vraag horen we steeds vaker. Goedkoop wil echter niet zeggen dat de kwaliteit optimaal is. Er komen sinds enkele maanden steeds vaker Peapure-achtigen op de markt, die van onduidelijke oorsprong zijn en waarbij we vrezen dat het productie proces niet plaats vond volgens de beste productieproces regels. Die regels zijn vastgelegd en geoctrooieerd door de Italiaanse producent een Italiaans bedrijf en de Nederlandse producent Russell Science. Alleen die methoden van bereiden leiden namelijk tot een preparaat, dat optimaal is qua farmaceutische kwaliteit en fijnheid van PEA deeltjes.

Als de maling en bereiding van PEA namelijk gewoon maar wat in het wilde weg gedaan wordt, dan zijn de stukjes en brokjes PEA te grof voor een optimale werking en bovendien is de zuiverheid ervan niet gegarandeerd. Daarom adviseren we om alleen die PEA capsules of PEA tabletten te nemen, die bereid zijn volgens een geoctrooieerd proces. Dan weet je dat je PeaPure krijgt van goede kwaliteit en betrouwbare zuiverheid.

De firma’s die PEA bereiden volgens bereidingsoctrooien zijn een Italiaans bedrijf ( een PEA-houdend product), Russell Science (PeaPure), Vitals (PeaPure) en Greenleaves (PeaPure).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: