Palmitoylethanolamide: de dosis werkingscurve in een epilepsie model

PEA is vergeleken met het meest klassieke antiepilepticum fenytoine in een speciaal diermodel. Daaruit bleek duidelijk dat PEA werkzaam is in dat model en veel veiliger dan fenytoine. Je kan tot hoog doseren zonder dat bijwerkingen ontstaan (250 mg/ kg BW).

Uit de werkingscurve volgt dat PEA een duidelijke biologische werking heeft, hoe hoger je doseert, hoe beter de werking tot de maximale werking bij 100 mg per kg BW.

Dit wil niet zeggen dat PEA een anti-epilepticum is dat zo maar klakkeloos ingezet kan worden, want daarvoor zou je het het beste intraveneus moeten toedienen en dat kan niet. Maar het laat wel zien hoe bioactief de stof is vergeleken met een van de beste anti-epileptica. En het zou kunnen dat het als capsule zeker ondersteunend kan werken gegeven samen met anti-epileptica. Omdat het zo veilig is en er geen interacties bekend zijn, is dat een reeele therapeutische optie bij epilepsie patienten die met klassieke anti-epileptica niet uitkomen. De dosis zou dan het beste 3 maal 2 capsules per dag kunnen zijn.

Schermafbeelding 2014-10-05 om 10.00.14

Schermafbeelding 2014-10-05 om 10.00.07

Schermafbeelding 2014-10-05 om 10.00.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: