Ernstige spierkrampen behandelbaar met PeaPure

Eerst een patienten verhaal:

Spierkramp is een reactie van spiercellen op een storende prikkel

Spierkramp kan overdag voorkomen maar vooral s’nachts. Dan schrik je op met een enorm pijnlijke kuit, meestal slaat de spierkramp toe inde kuit. Nachtelijke en plotselinge heftige en pijnlijke spierkrampen zorgen bij veel mensen voor een onrustige nacht. Maar liefst 60 procent van de Nederlanders heeft er wel eens last van, vrouwen in het algemeen meer dan mannen.

Nachtelijke spierkrampen zijn volgens de definitie plotseling optredende, pijnlijke, onwillekeurige, doorgaans in de kuitspier gelokaliseerde spiersamentrekkingen die ’s nachts optreden en de slaap verstoren. De krampen kunnen seconden tot zelfs minuten aanhouden en aanvalsgewijs optreden. Soms treden ze op in episodes van enkele dagen tot weken waarin ze zich herhalen. Dit beeld wordt in de praktijk nogal eens verward met andere aandoeningen, zoals met het restless legs-syndroom (RLS) en de periodic leg movement disorder (PLMD).

Maar wat is spierkramp nu precies? En is er iets aan te doen?

Nachtelijke spierkrampen: wat is de oorzaak?

We zien veel mensen met nachtelijke spierkrampen, meestal veroorzaakt door bepaalde aandoeningen, zoals diabetes, neuropathie of na chemokuren. Maar omdat spierkrampen zo vaak optreden, ook als bijwerkingen van geneesmiddelen zoals plaspillen en statines, de oorzaak is soms dan ook moeilijk te achterhalen. De aanvallen van de kramp duren in het algemeen niet langer dan tien minuten, bij uitzondering kunnen ze meerdere uren aanhouden.

Over de oorzaak is veel gedacht, en er zijn een aantal veronderstellingen, niet meer dan dat. Bijvoorbeeld dat krampen de oorzaak zijn van abnormaal prikkelbare motorische zenuwuiteinden of van hyperactiviteit van de zogenaamde motorische neuronen, de bewegingszenuwen, met als gevolg snelle samentrekkingen van verschillende spiergroepen.
De werkelijke oorzaak van nachtelijke spierkrampen blijft echter onbekend.

Behandeling van pijnlijke spierkrampen

Het middel bij uitstek, kinine, wordt niet meer gegeven, omdat er zeldzame dodelijke bijwerkingen van gemeld zijn. Verder zijn er geen duidelijke aanbevelingen welke middelen ingezet kunnen worden.

Wij hebben goede resultaten met het inzetten van het natuurlijke antipijn middel palmitoylethanolamide (PeaPure). Bij patienten met pijnlijke krampen, zoals bij CIAP, diabetes voorkomen, of bij levercirrose, zien wij patienten vrijwel geheel krampvrij worden.

Begin de eerste maand met 1200 mg PeaPure capsules dag (3 capsules). Bij onvoldoende resultaat hoog de dosis op naar 3 maal 2 capsules per dag. Gebruik het middel dan nog een maand, als de pijn duidelijk minder wordt, verlaag de dosering dan na 2 maanden tot het niveau waarbij de krampverminderende werking nog goed bemerkbaar blijft. Sommige mensen kunnen goed uit de voeten met 2 maal 2 capsules per dag, anderen bijvoorbeeld met 2 of 3 maal 1 capsule per dag.

Als de krampen na 2-3 maanden nog niet gereageerd hebben, dan is het beter te stoppen met PEA, dan bent u een zogenaamde non-responder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: