Neuropatische pijn: voorlichting

IMG_3726

Rebglogged

Wat is neuropathische pijn?

Pijn is een onaangenaam gevoel, vaak als gevolg van een verwonding. Zenuwpijn (neuropatische pijn) is pijn door een zenuwbeschadiging. Door de beschadiging ontstaan er kortsluiting en spontane prikkels in de zenuw. Neuropatische pijn kan ook ontstaan door beschadiging van de pijnbanen in de hersenen (door een beroerte) of in het ruggenmerg (na een dwarslaesie). De inhoud van deze folder is beperkt tot neuropatische pijn door beschadiging van een zenuw of wortelbeklemming.

Waar heb je last van bij zeuwpijn?

Zenuwpijn voelt anders aan dan wondpijn. De pijn zit typisch in het gebied van de beschadigde zenuw en bevindt zich in een strook in de arm, het been of over de romp. Het is vaak moeilijk om uit te leggen wat je voelt: de pijn lijkt iet op gewone pijn, maar is branderig, schrijnend, koud of warm en gaat vaak samen met tintelingen. Heel typisch is een huidgebied dat doof aanvoelt en toch pijn doet. Een normaal niet-pijnlijke prikkel, bijvoorbeeld strelen of wrijven van kleren over de huid, kan in die strook een hevige pijnreactie veroorzaken.

Wat is de oorzaak van neuropathische pijn?

De oorzaak is meestal een langdurige druk op een zenuw bijvoorbeeld door een hernia of bij het carpale tunnelsyndroom (zie folder CTS). Een infectie kan ook zenuwpijn veroorzaken (b.v. herpes zoster of gordelroos). Zenuwpijn kan ook ontstaan door een polyneuropathie, zoals bij diabetes of het Guillain-Barre syndroom (zie folder polyneuropathie en de website van de VSN)).

De pijnprikkel wordt doorgegeven aan het ruggenmerg en vandaar naar de hersenen waar de pijn bewust ervaren wordt. In de hersenen wordt de pijnprikkel verbonden met eerdere ervaringen en ontstaat de emotie (bijvoorbeeld angst) en pijngedrag (bijvoorbeeld stilzitten, gaan liggen en hulp zoeken).

Hoe wordt de diagnose neuropathische pijn gesteld?

De diagnose wordt gesteld door een huisarts of neuroloog op basis van de klachten en het lichamelijk onderzoek. Soms is de oorzaak ook meteen duidelijk zoals bij mensen met diabetes die branderige pijn aan de voeten hebben met een verminderd gevoel en afwezige reflexen van de enkels. Gordelroos wordt vaak door mensen zelf herkend. Bij andere aandoeningen is onderzoek door een neuroloog nodig, met name scans en een EMG (elektrisch spier-zenuwonderzoek).

Hoe wordt de pijn behandeld?

Neuropatische pijn reageert niet goed op gewone pijnstillers (patacetamol, aspirine, diclofenac en dergelijke ) die wel helpen bij wondpijn. De pijn reageert beter op zenuwblokkerende middelen en op medicijnen die in de hersenen de verwerking van de pijnprikkel veranderen. Dat zijn vaak middelen die ook worden gebruikt bij depressie (bijvoorbeeld amitryptiline) of bij epilepsie (bijvoorbeeld carbamazepine, gabapentine of pregabaline).

Bij zenuwpijn bij diabetes wordt wel Cymbalta gebruikt. Helaas is de pijn vaak niet voldoende onder controle te brengen met slechts 1 medicijn en moet er met meerdere middelen behandeld worden en zelfs met morfine. Soms kiest de neuroloog ervoor om de zenuw te (laten) blokkeren door een injectie met een pijnstiller in combinatie met een ontstekingsremmer vlakbij de zenuw. Langdurige zenuwpijn wordt tegenwoordig ook behandeld met elektrische zenuw- of ruggenmergstimulatie. Dit gebeurt binnen een pijnteam door een anesthesioloog.

Aanvulling: het supplement PeaPure bespreken we elders op deze website, maar is het beste middel om mee te beginnen, omdat het geheel geen bijwerkingen heeft en toch vele patienten er goed op reageren.

One response

  1. […] Neuropatische pijn: voorlichting. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: