Wat is het chronisch vermoeidheidssyndroom, en wat kan het natuurlijke middel palmitoylethanolamide (PeaPure) voor mij betekenen?

Wat is het Chronische vermoeidheid of het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)?

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een term voor ernstige en chronische vermoeidheidsklachten waarvoor artsen geen medische oorzaak kunnen vinden. Iemand met CVS is door die chronische vermoeidheid niet meer in staat om het leven te leiden zoals hij dat gewend was. Hij kan bijvoorbeeld niet meer werken, niet meer sporten of de sociale contacten onderhouden. Chronisch bij het CVS betekent langdurig en de term syndroom verwijst naar een verzameling van kenmerken / verschijnselen of symptomen zoals vermoeidheid, slechte stemming, slecht slapen.

Artsen spreken van CVS als er aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • De vermoeidheid onverklaarbaar is en niet veroorzaakt wordt door een andere ziekte.
 • De vermoeidheid moet altijd aanwezig zijn (of regelmatig terugkeren) en ten minste al een half jaar of langer bestaat.
 • De vermoeidheid kent een duidelijk begin kent en is niet het hele leven al aanwezig is.
 • De vermoeidheid is niet het gevolg van voortdurende inspanning.
 • De vermoeidheid wordt niet minder door rust.
 • Er kan minder dan 50% van de activiteiten uitgevoerd worden dan voorheen.Daarnaast moeten er minstens vier van de volgende verschijnselen aanwezig:
 • Problemen met de concentratie en het korte termijn geheugen.
 • Een pijnlijke keel.
 • Gevoelige lymfeklieren in hals of oksels.
 • Spierpijn.
 • Hoofdpijn (die anders is dan voorheen).
 • Een niet-verfrissende slaap.
 • Na inspanning een gevoel van onwel zijn (malaisegevoel), dat meer dan 24 uur duurt.
 • Pijn in verschillende gewrichten, zonder roodkleuring of zwelling.

Oorzaken CVS

Verschillende factoren van invloed zijn op de klachten. Deze factoren bevinden zich op drie verschillende gebieden: op lichamelijk gebied (biologisch geboed), op mentaal gebied (psychologisch gebied) en op het gebied van je omgeving (sociaal gebied).

Lichamelijke factoren: je hebt bijvoorbeeld in het verleden een been gebroken.
Mentale factoren: je bent bijvoorbeeld erg perfectionistisch of gevoelig voor stress en gaat daardoor makkelijk over je grenzen.
Omgevingsfactoren: als je ouders je altijd naar school brengen, kan het voor jou steeds moeilijker worden om zelf naar school te gaan. Of als je niet mee kunt doen met je vrienden, kan het zijn dat je steeds meer geïsoleerd raakt.

Deze factoren hebben invloed op elkaar en ze kunnen de klachten versterken of juist verminderen. Daarom bekijken we al deze factoren in samenhang met elkaar.

Hoe vaak komt het voor?

In Nederland zijn tenminste 40.000 CVS patiënten. CVS komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook bij jongeren vanaf 10 jaar wordt de diagnose CVS gesteld.

Waarom is palmitoylethanolamide (PeaPure) een goede behandelmogelijkheid ?

PEA: sleutel tot gezondheid

PEA: sleutel tot gezondheid

Omdat, zoals elders op de ze website uitgelegd is, bij CVS er sprake is van een milde maar chronische ontsteking in het lichaam. De natuurlijke stof en het supplement PeaPure brengt rust in dat proces, en balans in het lichaam, en kent geen bijwerkingen.

Palmitoylethanolamide is inmiddels ruim 50 jaar bij chronische ontstekingen en chronische pijnen onderzocht, in vele klinische studies, en blijkt steeds weer de balans te herstellen, chronische pijn te verminderen, en chronische ontstekingen af te remmen.

De werking van de stof werd in 1993 door de Nobelprijswinnares prof. Rita Levi-Montalcini voor het eerst duidelijk gemaakt. Het middel kan met recht de sleutel tot gezondheid genoemd worden.

Op de volgende link meer informatie over de rol van palmitoylethanolamide bij CVS

Andere behandelingen voor het CVS

Naast Palmitoylethanolamide bij CVS zijn er twee behandelvormen die in de wetenschappelijke literatuur redelijke resultaten geven zijn Cognitieve Gedragstherapie en gedoseerde oefentherapie ook wel Graded Exercise Therapy genoemd. Helaas ligt het succespercentage van deze behandelingen slechts rond dertig procent….

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) bij CVS

CGT is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op het veranderen van aan de klachten verbonden gedachten en gedragingen. Hierbij staat het op een andere wijze leren omgaan met uw klachten centraal. Daardoor worden factoren die de klachten in stand houden in gunstige zin beïnvloed. Dit leidt tot vermindering van de klachten en de daardoor veroorzaakte beperkingen en tot verbetering van het algemeen welbevinden.

Graded Exercise Therapy (GET) bij CVS

Door de vermoeidheid bij CVS wordt u steeds minder actief. Hierdoor gaat uw conditie verder achteruit. U kunt steeds minder aan en u raakt nog sneller vermoeid. De gedachte achter de gedoseerde oefentherapie is dat, door geleidelijk aan weer actiever te worden, dit proces kan worden omgedraaid.

De essentials rond PeaPure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: