Chronische ontstekings processen bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) en het Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS) leiden tot depressie

Er zijn chronische immuun-inflammatoire processen bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) en het Chronische Vermoeidheidsyndroom (CVS) aangetoond die helpen te begrijpen waarom patienten zich vaak ook zo down voelen. Onderzoekers vergeleken auto-immuun processen bij 117 patienten met ME/CVS en vergeleken die met de resultaten van 35 gezonde mensen. Ze vonden duidelijke afwijkingen, met name de ontstekingsprocessen in het centrale zenuwstelsel tegen serotonine houdende cellen. Dat verklaart gevoelens van depressie en down zijn bij ME/CVS.

Ze brachten hun bevindingen als volgt onder woorden:

The results show that, in ME/CFS, increased 5-HT autoimmune activity is associated with activation of immuno-inflammatory pathways and increased bacterial translocation, factors which are known to play a role in the onset of autoimmune reactions. 5-HT autoimmune activity could play a role in the pathophysiology of ME/CFS and the onset of physio-somatic symptoms. These results provide mechanistic support for the notion that ME/CFS is a neuro-immune disorder.

 

Dit alles steunt de aanbeveling om bij ME en CVS het natuurlijke ontstekingsremmende en balansbrengende stofje palmitoylethanolamide (PeaPure) te proberen.

Op de volgende link daarover meer uitgebreide informatie.

Bron: Maes M, Ringel K, Kubera M, Anderson G, Morris G, Galecki P, Geffard M. In myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, increased autoimmune activity against 5-HT is associated with immuno-inflammatory pathways and bacterial translocation. J Affect Disord. 2013 Sep 5;150(2):223-30. doi: 10.1016/j.jad.2013.03.029. Epub 2013 May 10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: