Een 63-jarige man met chronische bursitis van de schouder: effect van palmitoylethanolamide (PeaPure)

Een 63 jarige sportieve man wordt door de fysiotherapeut al maanden behandeld voor een niet goed functionerende linker schouder. De bewegingen verlopen niet soepel en zijn pijnlijk en de beweeglijkheid van de schouder is beperkt. Arts en fysiotherapeut hebben de diagnose chronische bursitis gesteld. De pijn is 7 van 10; 10 is maximale pijn.

Na enkele maanden tobben schrijft een natuurarts PeaPure voor, drie maal daags 400 mg. Binnen 2 weken daalt de pijn met meer dan 50%, en na nog 2 weken is de pijn weg. De schouder is weer goed functioneel en de man kan weer alles ermee. Na 2 weken stopt hij met PeaPure omdat hij dacht dat het zo goed was. Binnen 4 dagen zijn de klachten weer terug. Hij start opnieuw, en neemt een dubbele dosis, 3 maal daags 2 capsules. Binnen enkele dagen is de pijn weg. Inmiddels is de pijn 5 weken achter een weg. We adviseren om chronische bursitis ten minste 3 maanden te behandelen met PEA, zodat de ontsteking helemaal kan verdwijnen. Bij te kort behandelen blijken de klachten terug te komen.

Aanwijzing: Kies altijd voor een gepatenteerde versie van PEA, bijvoorbeeld door een product te nemen die het PEA-opt keurmerk draagt. Van andere PEA versies is de werkzaamheid en de veiligheid onvoldoende bewezen.

Het stoppen is het best als het geleidelijk plaatsvindt. Elke week een capsule minder totdat er geen PeaPure meer gebruikt wordt.

WAT IS EEN BURSA ?
Een bursa is een met vocht gevuld zakje dat als een soort kussentje functioneert en de wrijving voor het lichaam op bepaalde gevoelige plaatsen gaat verminderen zodat er minder frictie ontstaat.
De grootste bursa’s liggen op of rond de pezen van de grote gewrichten zoals de elleboog,de heup en de knie.
Wanneer deze bursa ontstoken raakt dan spreken we van een “bursitis”.
De bursitis is meestal een tijdelijke aandoening,het kan wat pijn geven en wat vermindering van de beweging maar geeft bij een adequate behandeling weinig grote moeilijkheden. De bustitis kan echter chronisch worden, en veroorzaakt dan langdurige klachten.
WAT VEROORZAAKT EEN BURSITIS ?
De meest frequente oorzaak van een bursitis zijn een overbelasting en een kwetsuur,in het geval er echter ook een bijkomende infectie optreedt is er ook een associatie mogelijk met diabetes (suikerziekte), arthrose, en schildlierafwijkingen.
WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN BURSITIS ?
Alhoewel voor iedereen verschillend zijn de volgende symptomen het meest frekwent bij een bursitis :
•Bursitis kan pijn veroorzaken,een locale zwelling en een verminderde beweeglijkheid.Indien het een opervlakkige slijmbeurs betreft kan er oo een roodheid gezien worden.
•Een chronische bursitis kan herhaalde aanvallen van pijn,zwelling en locale overgevoeligheid uitlokken,op langere termijn kan dit een aantasting van de spieren geven met een verminderde functie en beweeglijkheid als gevolg.
•De symptomen va een bursitis kunnen echter ook lijken op symptomen van andere aandoeningen,contacteer dan ook altijd een arts.

Gedeeltelijk op basis van het hoofdstuk Bursitis.

PeaPure is de in NL verkrijgbare vorm van palmitoylethanolamide.

One response

  1. Reblogged this on Feetburning's Blog and commented:
    Ook bij pijnlijke schouders door chronische ontstekingen kan PEA een uitkomst bieden!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: