Denk bij kinkhoest aan behandeling met palmitoylethanolamide (PeaPure)!

Kinkhoest kan lang duren. En kinkhoest treedt steeds vaker bij volwassenen op. Dan ben je weken tot maanden uit de running, en je hoest eindeloos. Gewone middelen, zoals aspirine etc, of een warme grog helpen niet. Wat te doen?

De behandeling met het natuurlijke middel palmitoylethanolamide (PeaPure, een PEA-houdend product) kan uitkomst bieden. Palmitoylethanolamide (PEA) is een naturulijke stof, die in ons lichaam zit, en geproduceerd wordt om ontstekingen en pijnen tegen te gaan. Bij langdurige infecties, zoals bij de kinkhoest, wordt het lichaam echter uitgeput en kan niet voldoende PEA meer produceren. Behandeling met het supplement PEA kan dan een uitkomst bieden.

Twee ouders, die allebei kinkhoest gekregen hadden van hun kleine kindje, kwamen niet van het hoesten af. Het duurde weken en werd maar niet beter. Typisch voor kinkhoest. De vader had ernstige zenuwpijn en er werd door een arts PeaPure voorgeschreven. Tot beider verassing was binnen twee weken niet alleen de pijn stukken minder, ook de kinkhoest symptomen waren bijna verdwenen. Zijn vrouw echter, die geen PeaPure gebruikte, kuchte en hoestte nog vollop, zonder tekenen van verbetering.

Ook zij ging toen PEA gebruiken. Na 2 weken waren ook bij haar de hoestbuien vrijwel verdwenen.

PEA is al jaren geleden onderzocht als middel tegen luchtweginfecties. Zoals griep en verkoudheden. In 5 verschillende studies met totaal meer dan 2000 patienten, waaronder ook jonge kinderen, is gebleken dat PEA de symptomen van respiratoire (luchtweg) infecties vermindert en het herstel bevordert. Die resultaten worden mid 2013 uitvoerig besproken in een internationaal medisch tijdschrift over ontstekingen.

PEA als middel tegen Kinkhoest en bij luchtweg infecties

Ofschoon enkele gevallen niet bewijzend zijn, is het zinvol PEA te proberen bij kinkhoest. Het middel is immers natuurlijk en bewezen veilig. In 2013 werd zelfs bekend dat extreem hoge doseringen van dit lichaamseigen middel geen problematische bijwerkingen opleveren (zelfs tot 100 mg per kg lichaamsgewicht. Dat komt omdat het teveel van PEA in het lichaam makkelijk afgebroken wordt tot simpele kleine moleculen, die vervolgens hergebruikt kunnen worden in de cel membraan.

Onder de volgende link staat meer in detail over de behandelingseffecten van PEA bij kinkhoest.

Omdat PEA bewezen effectief is bij verschillende luchtweg infecties, en tot hoge doses ook geheel veilig is, krijgt PEA een groen licht voor de behandeling van luchtweg infecties.

2 responses

  1. Reblogged this on Feetburning's Blog and commented:
    De pijnstiller PeaPure doet meer dan alleen pijn stillen, het is ook een ondersteunend middel om ontstekingen de baas te worden, zonder nare bijwerkingen!

  2. […] Mar 7;72(16):1859-70. NN. Denk bij kinkhoest aan behandeling met palmitoylethanolamide (PeaPure)! https://palmitoylethanolamide4pain.com/2013/07/28/denk-bij-kinkhoest-aan-behandeling-met-palmitoyleth… Bornstein J, Goldschmid N, Sabo E. Hyperinnervation and mast cell activation may be used as […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: