Informatie voor apothekers, specialisten en huisartsen: palmitoylethanolamide, een EBM pijnstillend supplement

Dit is een korte tekst die patienten kunnen printen en aan hun behandelend arts kunnen geven of aan hun apotheker; het bevat de essentie van wat PEA is en doet, alsmede enkele belangrijke links en bronnen:

Informatie voor specialisten en huisartsen: palmitoylethanolamide, een EBM pijnstillend supplement

Palmitoylethanolamide (PeaPure®) is een pijnstillend supplement dat uitvoerig onderzocht is in vele klinische studies, samengevat in enkele key-referenties aan het eind van dit overzicht.

Het middel is als ontstekingsremmende natuurlijke stof voor het eerst beschreven in 1957 (1), en als pijnstiller voor het eerst in 1975 in the Lancet. Door het werk van de Nobelprijs winnares (1986) Professor dr. Rita Levi-Montalcini werd in 1993 het werkingsmechanisme duidelijk geworden (2).

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn er vele tientallen klnische studies uitgevoerd naar de veiligheid en de werkzaamheid van dit lichaamseigen middel, met in totaal ongeveer 4000 patienten. Omdat het merendeel van die studies vericht zijn door artsen die geen Engels als moedertaal hadden, bleef de verslaglegging van veel van die studies vaak beperkt in het Engels, of verscheen in Italiaanse of Spaanse neurologische of anesthesiologische tijdschriften. Sinds 2010 is daar verandering in gekomen, sinds dat jaar is palmitoylethanolamide ook als supplement beschikbaar gekomen. In Pubmed zijn inmiddels (anno 2013) meer dan 350 artikelen te vinden over deze stof, waaronder vele tientallen over de klinische betekenis.

In de referenties hieronder vindt u een klinische samenvatting van alle studies gedaan op het gebied van de pijnstillende werking van palmitoylethanolamide, (3) en een verslag van de ervaringen bij een aantal Nederlandse patienten met uiteenlopende pijnsyndromen (4).

De meest omvangrijke klinische placebo-gecontroleerde studie is uitgevoerd met 636 patienten met ernstige pijnen door een hernia, en de resultaten ondersteunende de uitkomsten van de andere studies (5).

Palmitoylethanolamide is veilig in te zetten en duidelijk werkzaam bij chronische pijnen. De Numbers Needed to Treat (NNT) van palmitoylethanolamide bij de behandeling van hernia pijnen is 1.5. Daarmee behoort PEA tot een van de beste pijnstillers voor neuropathische pijnen Deze resultaten werden het eerst in 2011 gepresenteerd op het Italiaanse neurologen en anesthesiologen congres, SIAARTI. Palmitoylethanolamide is met een NNT van 1,5 een bijzondere aanwinst bij de behandeling van chronische en neuropathische pijnen.

Palmitpoylethanolamide: uitgebreide reviews en bron-artikelen beschikbaar

De reviews onder nummer 3-6 zijn vrij in het internet te verkrijgen.

Palmitoylethanolamide (PeaPure): in Nederland geproduceerd

Palmitoylethanolamide is sinds 2012 in de hele wereld te verkrijgbaar als het supplement PeaPure. PeaPure is in een Nederlands GMP gecertificeerde faciliteit geproduceerd en getest op zuiverheid in een onafhankelijk Amerikaans laboratorium. Het analyse certificaat is in te zien op de website van JP Russel Science: http://www.rs4supplements.com

PeaPure bevat alleen de zuivere, natuurlijke en lichaamseigen stof palmitoylethanolamide in 400 mg capsules. De producent is JP Russell Science Ltd, alwaar het via het internet te verkrijgen is.

Er zijn geen negatieve interacties bekend en geen bijwerkingen van betekenis. Palmitoylethanolamide wordt simpel in elke lichaamscel uit membraanvetten opgebouwd en eenvoudig door lichaamseigen enzymen via het cytoplasma afgebroken. Er is dus geen hepatische of renale klaring noodzakelijk.

Er zijn een aantal interactie studies gedaan met andere pijnstillers, zoals pregabaline, oxycodon etc waaruit steeds bleek dat palmitoylethanolamide de pijnstillende werking van andere analgetica ondersteunde en dat de middelen goed samen gegeven konden worden.

Dosering PeaPure

De dosering is 3 maal daags 400 mg PeaPure, eventueel als twee maal een capsule in de ochtend en 1 capsule in de avond; de werking treedt langzaam op, omdat palmitoylethanolamide werkt via biologsiche modulatie van een aantal intracellulaire en membraan targets. Bij sommige patienten kan echter binnen dagen al effect gezien worden, omdat PEA ook via enkele snelle targets, ionkanalen en de TRPV1 receptor werkt.

We adviseren altijd om palmitoylethanolamide te geven gedurende 2 maanden en in die periode samen met de patient te evalueren of het zinvol is om te continueren of te stoppen. Meestal merken patienten dat de pijnstillende werking binnen 1-3 weken ontstaat, maar sommigen hebben langer nodig. Mocht na 1 maand de pijnstilling niet optimaal zijn, dan kan het zinvol zijn de dosis te verdubbelen. PEA is uitzonderlijk goed verdraagbaar, doseringen tot 100 mg per kg lichaamsgewicht zijn bij mensen getest en waren goed te verdragen.

Problematische bijwerkingen zijn dan ook nooit gemeld. Wij hebben in ons instituut vele honderden patienten behandeld en kunnen dat beamen. In Nederland zijn inmiddels tienduizenden patienten behandeld sinds 2010 en ook hier zijn geen bijzondere bijwerkingen vernomen.

Huisartsen, apothekers en specialisten kunnen bij vragen contact op nemen met een van onze artsen voor overleg over individuele patienten of indicaties:

Maart 2013, prof. dr. J. M. Keppel Hesselink: 06-51700527 (nummer alleen voor intercollegiaal overleg).

Literatuur PEA

1. Kuehl, F.A., Jacob, T.A., Ganley, O.H., Ormond, R.E., Meisinger, M.A.P. 1957. The identification of N-2-hydroxyethyl-palmitamide as a natural occurring antiinflammatory agent. Journal of the American Chemical Society 79:5577-5578

2. Aloe L, Leon A, Levi-Montalcini R. 1993 A proposed autacoid mechanism controlling mastocyte behaviour. Agents and actions 39:C145–C147.

3. Keppel Hesselink,, J.M. 2012. New Targets in Pain, Non-Neuronal Cells, and the Role of Palmitoylethanolamide. Open Pain Journal 5: 12-23

4. Keppel Hesselink, J.M., Hekker, T.A. 2012. Therapeutic utility of palmitoylethanolamide in the treatment of neuropathic pain associated with various pathological conditions: a case series Journal of Pain Research 5:437 – 442

5. Keppel Hesselink, JM. Evolution in pharmacologic thinking around the natural analgesic palmitoylethanolamide: agonist and effective nutraceutical PEA and the sociology of science . J Pain Res August 2013 Volume 2013:6 Pages 625 – 634 DOI: http://dx.doi.org/10.2147/JPR.S48653

6. J. M. Keppel Hesselink, Tineke de Boer, and Renger F. Witkamp, “Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold,” International Journal of Inflammation, vol. 2013, Article ID 151028, 8 pages, 2013. doi:10.1155/2013/151028

One response

  1. Is de werking minder indien Nexium esomeprazol wordt gebruikt? Zo ja is het dan zinvol om de creme te gebruiken?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: