Hoe kunnen zenuwen herstellen? Over zenuw regeneratie en herstel

Herstel van zenuwen is mogelijk!

Zenuwen: eens verloren, altijd verloren…?

Lang bestond in de biologie en de neurologie het geloof dat kapotte zenuwen niet meer herstellen. Specialisten dachten bijvoorbeeld dat hersencellen, in tegenstelling tot de cellen in de rest van het lichaam, niet konden delen.

Na je puberteit heb je dan honderd miljard zenuwcellen in je hoofd, maar hoe ouder je wordt, hoe meer er sneuvelen, zonder dat er nieuwe cellen voor in de plaats komen.

Dat starre idee werd voor het eerst in de biologie tegengesproken. Vele tientallen jaren geleden was er bijvoorbeeld in Utrecht een hoogleraar, die palingen meteen bij hun hals, in het zogenaamde ruggenmerg, vrijwel helemaal doorsneed, zodat de dieren als kromme hoepels in het water lagen. Na maanden herstelden de palingen helemaal, ze zwommen weer als palingen en het hele zenuwstelsel was weer functioneel.

Neurogenese

Nu, in de 21ste eeuw, weten we dat op bepaalde gebieden in de hersenen, zoals in de hippocampus, een hersengebied dat een belangrijke rol speelt bij leren en geheugen, nieuwe hersencellen worden aangemaakt. Dat proces  van celdeling van zenuwcellen heet met een mooi woord neurogenese. En die neurogenese vindt plaats tijdens de volwassen leeftijd! [1] [2]

En dat proces van de neurogenese is positief te beinvloeden. Lichamelijke inspanning blijkt bijvoorbeeld de neurogenese te stimuleren. Bij proeven met muizen bleek dat actieve muizen in vergelijking met luie muizen na een maand tweeënhalf keer zoveel nieuwe zenuwcellen in de hersenen aanwezig waren. Beweging bevordert dus de aanmaak van nieuwe zenuwcellen. Dat die nieuwgegroeide hoeveelheid cellen in de hippocampus ook echt zin hadden, echt functioneel waren, bleek uit een geheugentest: de muizen die elke dag zo’n vijf kilometer liepen, hadden een beter langetermijngeheugen dan de muizen die de hele dag achter de geraniums zaten.

Al die studies leidden tot zeer modern klinkende uitspraken, zoals nieuwe zenuwcellen worden steeds weer aangemaakt tijdens het leven en dragen bij aan ons leren en herinneren [3]:

New neurons are added to the adult hippocampus throughout life and contribute to cognitive functions, including learning and memory.

Biologen spreken nu van continue neurogenese.[4]

Functieherstel, plasticiteit

Functieherstel na letsel van het zenuwstelsel, is een voorbeeld van wat we plasticiteit noemen. Die plasticiteit is een eigenschap van het zenuwweefsel, en is zowel in het centrale zenuwstelsel aanwezig als in de zogenaamde perifere zenuwen, de zenuwen bijvoorbeeld naar de armen en benen. Het herstelvermogen (‘regeneratie’) in het perifere zenuwstelsel is veel groter dan in het centrale. Het is dus een opdracht voor een arts, om als een patient een beschadiging heeft van het centrale of perifere zenuwstelel, om de regeneratie zo veel mogelijk te ondersteunen. Om de maximale plasticiteit die mogelijk is aan te spreken.

Neurogenese en herstel ondersteunen met rationele supplementen

Het functieherstel van zenuwen kan met een aantal simpele supplementen goed ondersteund worden, en zonder bijwerkingen. Daarvoor is behandeling ontwikkeld volgens een speciaal protocol, waarover meer onder deze link.

PEA is een onderdeel van dit protocol. Waarom? Dan hoeven we alleen de titel van een recent artikel aan te halen:

Emerging Neuroprotective Effects of N-Palmitoylethanolamide Besides Its Significant Antinociceptive Effects

(geschreven door Kapoor S. in: Pain Med. 2013 Apr 12. doi: 10.1111/pme.12118.)

Deze auteur schrijft over PEA:

“N-palmitoylethanolamide (PEA) exerts a number of other neuro- protective effects besides its significant antinociceptive effects.” Hij somt dan op:

1. PEA attenuates chemotherapy-induced neuropathies by attenuating endoneueral edema in myelinated nerve fibers

2. PEA improves distal motor latency in individuals with carpal tunnel syndrome

3. PEA ehas beneficial effects in patients with multiple sclerosis by ameliorating neuropathic pain

4. PEA increases the latency between tonic clonic seizures and exhibits anti-epileptic activity 

5. PEA decreases immobility in an animal model of depression, and thereby exerts a significant anti- depressant effect

6. PEA has neuroprotective effects which are a result of direct attenuation of astrocyte infiltration

7. PEA might be useful in sleep disorders such as narcolepsy as it enhances waking by modulating dopamine and anandamide levels

8. PEA might have a plausible role in Alzheimer’s disease and other forms of dementia.

9. PEA might play a plausible role in protecting neurogenic tissue from infections such as Streptococcus pneumoniae via enhancement of the phagocytic ability of microglia 

He concludes:

The examples clearly illustrate the potent neuroprotective effects of PEA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: