PEA vult natuurlijke reserves aan bij ontstekingen en pijn

In het maart nummer van het vooraanstaande tijdschrift ‘PAIN’ beklemtonen een aantal hoogleraren de bijzondere waarde van de natuurlijke pijnstiller en ontstekingsremmer palmitoylethanolamide (PEA). In het artikel uit de groep van Amerikaanse hoogleraar neurofarmacologie professor D. Piomelli blijkt dat PEA concentraties na een beschadiging van een zenuw sterk dalen. Daardoor vlamt een ontsteking op en ontstaat er veel pijn. Door via een biochemische ingreep te zorgen dat de PEA concentraties weer stijgen, neemt de ontsteking af en vermindert de pijn ook.

Professor Bradley K. Taylor, hoogleraar fysiologie aan de universiteit van Kentucky, wees er in een afzonderlijk artikel op dat PEA in sommige Europese landen al als supplement is toegelaten, en dat de pijnstillende resultaten van PEA die blijken uit klinische studies, intrigerend zijn. Hij vatte de werking van PEA als volgt samen. Normaal is er voldoende PEA in de cellen, waardoor er goede pijnstilling is. Bij beschadigingen zakt het gehalte van PEA, waardoor pijn toeneemt. Het is dus logisch om te zorgen dat er weer voldoende PEA in het lichaam komt, met als gevolg goede pijnstilling. Op het volgende diagram een samenvatting:

pea-normaal-verhoogd

Bronnen:

Sasso O, Moreno-Sanz G, Martucci C, Realini N, Dionisi M, Mengatto L, Duranti A, Tarozzo G, Tarzia G, Mor M, Bertorelli R, Reggiani A, Piomelli D. Antinociceptive effects of the N-acylethanolamine acid amidase inhibitor ARN077 in rodent pain models. Pain. 2013 Mar;154(3):350-60. doi: 10.1016/j.pain.2012.10.018. Epub 2012 Nov 2.

Taylor BK. N-acylethanolamine acid amidase (NAAA), a new path to unleash PPAR-mediated analgesia. Pain. 2013 Mar;154(3):326-7. doi: 10.1016/j.pain.2012.12.012. Epub 2012 Dec 28.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: