Ontsekingsremmende stof palmitoyethanolamide ook goed alternatief voor griepvaccinatie

Stuk overgenomen van stichting IOCOB.

Griep en verkoudheid en liever geen vaccinatie?

Het is weer griep- en verkoudheidtijd. Nu is er eindelijk een supplement dat de kans op het opdoen van griep en verkoudheid kleiner maakt. En de symptomen van griep en verkoudheid kan verminderen. Vooral relevant nu aan alle kanten aan de griepvaccinatie getwijfeld wordt.

Dit is gebleken uit een serie studies die gedaan zijn met een lichaamseigen supplement dat de moeilijke naam heeft gekregen van palmitoylethanolamide. We noemen de stof hier PEA; in Italie kent men de stof als een PEA-houdend product. In Nederland is palmitoylethanolamide beschikbaar als supplement onder de naam PeaPure.

Peapure bevat zuiver palmitoylethanolamide, zonder enige farmaceutische vulstof of zoetstof erbij. Het is ontwikkeld door de firma Russell Science Ltd. Het wordt onder GMP condities in Nederland geproduceerd.

Een patient met opkomende griep

Een man van 50 jaar, manager en veel te druk werkend, krijgt vaak griep en verkoudheden. Hij voelt dat aankomen doordat zijn neus gaat lopen en dan is hij meestal dagen lang in de lappenmand. Bij de eerste dag van een loopneus twee maal daags 800 mg PeaPure onder de tong. In tegenstelling tot wat normaal gebeurde zetten de klachten niet door en kon hij gewoon doorwerken. Het lappenmand-gevoel was op de tweede dag aanmerkelijk afgenomen en op de derde dag verdwenen.

Dit is een voorbeeld van de antigriep-werking van PeaPure. Hieronder zullen we 5 klinische studies met in totaal meer dan 2000 patienten bespreken waaruit de werking en de veiligheid van dit natuurlijke anti-griep middel blijken.

Farmaceutische middelen en vaccins tegen griep

Nu duidelijk is geworden dat farmaceutische antigriepmiddelen zoals Oseltamivir (Tamiflu) vervelende bijwerkingen kunnen opleveren, en misschien zelfs niet werken, lijkt het natuurlijke en lichaamseigen stofje, het supplement PEA, een natuurlijk en werkzaam alternatief en dan ook nog zonder bijwerkingen.

Ook over griepvaccinatie is veel te doen. Zelfs onder de topexperts zien we verschillen van mening. Recente en grote studies naar de werkzaamheid van vaccins bij griep zijn niet erg optimistisch. [1] [2][3] [4]

Los van de discussie of griepvaccinatie wenselijk is, is het van belang te weten dat uit 5 verschillende, gerandomiseerde en dubbelblinde studies bij meer drieduizend volwassenen gebleken is dat de natuurlijke, in ons eigen lichaam aanwezige natuurlijke stof PEA werkzaam is bij het voorkomen van griep.

In een andere studie bij 457 schoolkinderen bleek bovendien dat deze stof ook bij kinderen inzetbaar is en werkzaam.

De dosering van PEA ter behandeling en voorkoming van griep en verkoudheden is de eerste 2 weken 2-3 maal daags 600 mg, en vervolgens een maal daags 600 mg. Zo wordt het immuunsysteem goed ondersteund gedurende de griepperiode.

Inmidddels is de stof PEA bij vele honderdduizenden patienten toegediend zonder dat problematische bijwerkingen gemeld zijn, en de stof is ook goed door oudere patienten te gebruiken. Interacties met andere geneesmiddelen of voedingsmiddelen zijn niet bekend.

PEA wordt in ons lichaam zelf aangemaakt als lichaamseigen antwoord op infecties, ontstekingen en pijnen. Door het aan te vullen help je bij griepinfecties en verkoudheden het eigen lichaam om sneller de balans terug te vinden.

De ondersteunende werking van PEA op ons immuunsysteem bij griep en verkoudheid is al sinds de vorige eeuw bekend, en heeft recent een revival doorgemaakt, omdat er vele honderden studies gedaan zijn met deze stof, waaruit steeds blijkt dat PEA een ontstekingsremmende, immuunondersteunende (en pijnstillende) werking heeft.

Palmitoylethanolamide bij de griep

In de tabel hieronder de samenvatting van vijf studies die gedaan zijn met in totaal meer dan 3000 mensen, waarvan er 1527 PEA kregen.

Studie PEA (n=) Placebo (n=) Percentage bscherming significantie
Masek 1 223 221 45 % P < 0,05
Masek 2 222 216 32 % P < 0.05
Kahlich 1 436 456 34% P < 0,0002
Kahlich 2 411 199 52% P < 0,0002
Kahlich 3 235 118 59% P < 0,0002

Uit de tabel blijkt dat in elk van de 5 studies de kans op het krijgen van griep of verkoudheid bij behandeling met PEA tussen de 32% en 59% afnam. Dat is nogal aanzienlijk.

Ook bij kinderen werd PEA getest. In 1977 werd duidelijk dat bij PEA gebruik (in een dubbelblinde studie bij 457 schoolkinderen) ook significant minder respiratoire infecties voorkwamen. (Plesnik, 1977)

In geen van de griep en verkoudheidsstudies studies werden bijwerkingen gemeld. Plesnik merkte op:

“No side effects were registered after several years of clinical testing of Impulsin in military and civilian communities”

Schmidt vatte de resultaten van al die studies in 1990 als volgt samen:

“ The specific property (of PEA) as an inducer of non-specific resistance led to several clinical trials to evaluate the prophylactic efficacy of N-acylethanolamine in upper respiratory tract viral infections. In several clinical double-blind trials, repeated daily intake of N-palmitoylethanolamine (Impulsin, 30 mg/kg) reduced the incidence and severity of respiratory tract infections and also markedly diminished the number of episodes of fever, headache, and sore throat.”

Het voorkomen van griep en verkoudheden is afgebeeld in de beide armen van de studies. Impulsin (PEA) bleek in alle drie de studies het optreden van griep en verkoudheden duidelijk en significant te verminderen. Het gebruik van PEA reduceerde de kans op verkoudheden en griep met 34-59 %, een indrukwekkende afname.

Ook werden in die tijd aanvullende resultaten van enkele andere grote studies bekend, waaruit eveneens bleek dat PEA een duidelijk effect had en de kans op verkoudheden en griep aanmerkelijk verminderde. [5][6].

Als voorbeeld bespreken we hier wat uitgebreider de resultaten van enkele grote studies, beschreven door Masek en collega’s van het ‘Institute of Pharmacology, Czechoslovak Academy of Sciences’, te Praag, en het ‘Military Institute of Hygiene, Epidemiology and Microbiology’, ook te Praag (Tjechie). De studies werden uitgevoerd in groepen mensen (militairen) die dicht op elkaar leefden in grote groepen, en waar griep altijd veel mensen ziek maakte. De studies werden gedaan met PEA die toen de commerciele naam Impulsin droeg.

Ondanks dat de studie enkele decennia geleden uitgevoerd werd, is het onderzoek betrouwbaar en dubbelblind en gerandomiseerd opgezet. We citeren:

Volunteers were allocated to PEA or placebo treament in a strictly double-blind random manner and the code was not broken until the data had been prepared for statistical analysis.

Each subject was given a coded bottle containing 72 tablets. Half the bottles contained Impulsin, 300 mg/tablets, and the others contained only placebo tablets. The tablets were indistinguishable in appearance and taste.

Each volunteer received a description of the purpose and method of the study. Subjects were instructed to swallow two tablets, three times a day, for twelve consecutive days. The periods of six or eight weeks were evaluated in several ways; the first and last weeks were omitted to produce 6 week intervals for assessment.

In de eerste studie werden 468 vrijwillers opgenomen, allen werknemers van de Skoda auto-fabriek. De tweede studie omvatte 918 vrijwilligers, militairen tussen 18-20 jaar uit het leger.

In de eerste studie bleek dat het innemen van palmitoylethanolamide de koortsepisodes en de symptomen koorts en hoofdpijn significant verminderden met 45.5%. Het totale aantal dagen met griep was ook significant minder bij inname van Impulsin, zoals in bovenstaande tabel te zien is.

Ook bij de militairen bleek dat de stof een meetbaar en significant gunstig effect had op het optreden van griep en verkoudheden.

The corresponding numbers for the 8 week period were 301/436 (69%) volunteers on Impulsin remained healthy, as did 266/465 (57%) on the placebo. Thus, the incidence of disease amongst subjects who received Impulsin was 40% lower in the 6 week study and 32% lower in the 8 week period; the reductions were highly significant (p<0.0005).

Deze studies lieten zien dat PEA veilig gegeven kan worden, en dat er duidelijk meetbare effecten zijn die wijzen op een beschermend effect van PEA tijdens griep en verkoudheden.

Conclusie: Palmitoylethanolamde zinvol bij griep en verkoudheid

De conclusie van de auteurs was dan ook:

The results of both large scale double-blind trials suggest that prophylactic administration of Impulsin would be useful in the prevention of virus infections of the respiratory tract of man. This is of considerable importance, since disability due to acute respiratory illness causes great economic loss every year in many countries.

Recent is gevonden dat ons eigen afweersysteem ons helpt om ontstekingen die uit de pan vliegen zoals bij griep, te normaliseren. [7] Dat maakt de werking van PEA, een simpel lichaamseigen vetje dat als antwoord op ontstekingen gevormd wordt, ook begrijpelijker.

Palmitoylethanolamide: ontstekingsremmer

Destijds, in de jaren 70 van de vorige eeuw, dacht men dat PEA een onspecifiek ontstekingsremmend effect had. Dierexperimentele studies lieten al in die tijd zien dat PEA de weerstand tegen virusinfecties en respiratoire infecties kon verhogen. [8][9]

Ook bij infecties in kinderen werden positieve resultaten beschreven en er werd naarstig naar het werkingsmechanisme gezocht, dat in die tijd echter niet gevonden kon worden. [10][11][5][13] Men dacht toen aan de invloed via de witte bloedcellen (de T en B cellen). Dat dit niet klopte werd pas 10-20 jaar later wat duidelijker, toen bleek dat de stof ons immuunsysteem ondersteunt door overmatige ontstekingsreacties te temperen. [14] [15] [16] [17] [18]

PEA: hoe te gebruiken bij griep en verkoudheid?

Het beste is om bijvoorbeeld de zuivere PEA uit de PeaPure capsules bij een opkomend griepje uit de capsule te halen, dat gaat heel makkelijk, Russell Science heeft vegetarische capsules ontwikkeld (met 400 mg PEA erin) die heel makkelijk te openen zijn. Dan schud je het pure poeder op een lepel en doet het onder de tong. Neem bij een opkomende griep of verkoudheid twee maal twee capsules en neem het poeder onder de tong in. Dan laat je het daar langzaam smelten, zonder in te slikken.

In tegenstelling tot een PEA-houdend product heet Russell geen zoetstof toegevoegd, zodat de mond niet volloopt met zoet slijm en de PEA verdund wordt. Dat was een nadeel van de een PEA-houdend product poeders zoals we van veel patienten hoorden. Ook bevat de PeaPure geen sorbitol. Sorbitol kan tot diarree aanleiding geven, en dat wil je bij griep ook liever niet…

Doe dat via de mond gedurende een dag of 4 en stap dan over op gewoon slikken.

Bij het prophylactisch slikken hoef je het niet in de mond op te laten lossen, maar kan je de capsules gewoon innemen tijdens of na de maaltijd. Slik teminste 1200 mg per dag (3 capsules).

Beoordeling PEA tegen griep en verkoudheden

Palmitoylethanolamide wordt aangetroffen in allerlei levende wezens, en is een lichaamseigen stof. Ook zit PEA in voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld eieren en pinda’s.

Er zijn tussen 1972 en nu vele honderdduizenden patienten mee behandeld, en er zijn nooit opzienbarende bijwerkingen gemeld. Dat is anders voor een farmaceutisch anti-griep middel zoals Tamiflu, daar komen behoorlijk wat bijwerkingen voor. [19]

Ook zijn er bij PEA nooit negatieve interacties met geneesmiddelen gezien. Ook dat geldt niet voor de farmaceutische anti-griep middelen.

In een zestal dubbelblinde studies blijkt PEA duidelijk werkzaam te zijn, zowel als een anti-griepmiddel (soort orale griep-vaccinatie dus), als bij verkoudheden. Ook dat lijkt anders te zijn bij de farmaceutische anti-griepmiddelen, waar men inmiddels sterk betwijfelt of die middelen zinvol zijn.[20] [19] [22]

Verder zijn er met betrekking tot PEA vele tientallen klinische studies gepubliceerd, waar steeds weer de veiligheid en de werkzaamheid van deze stof bleek.

Vandaar een groen stoplicht voor PEA ter behandeling en voorkoming van griep en verkoudheden. PEA is een alternatief om griep en verkoudheden mee te behandelen en ze te voorkomen. PEA is gezien de goede balans tussen werking en bijwerking zeker een goede keuze.

Op de markt in Nederland zijn 300 mg en 600 mg PEA tabletten verkrijgbaar. De aanbevolen dosering is de eerste 2 weken twee maal daags 600 mg, en daarna een maal daags 600 mg; merknaam is een PEA-houdend product.

Aanvullende niet pubmed geindexeerde literatuur:

Raskowa, H., Masek, K. : Nouvelles possibilitds d’augmenttion de la resistance non-specifique. Therapie 22, 1241–1246 (1967)

Raskova, H., Masek, K., Lin&, O. : Non-specific resistance induced by palmitoylethanolamide. Toxicon 10, 485–490 (1972) e

 

Referenties

[1]: Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belongia EA. | Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. | Lancet Infect Dis. | 2012 Jan;12(1):36-44. Epub 2011 Oct 25.
[2]: Ørnskov Pedersen L, Lund KB, Nielsen TJ, Hansen J, Tougaard NH, Andersen JH. | [Unclear effect of influenza vaccination in healthy adults]. | Ugeskr Laeger. | 2012 Mar 26;174(13):859-61.
[3]: Ng AN, Lai CK. | Effectiveness of seasonal influenza vaccination in healthcare workers: a systematic review. | J Hosp Infect. | 2011 Dec;79(4):279-86. Epub 2011 Oct 5.
[4]: Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E. | Vaccines for preventing influenza in healthy adults. | Cochrane Database Syst Rev. | 2010 Jul 7;(7):CD001269.
[6]: Kahlich R, Klíma J, Cihla F, Franková V, Masek K, Rosický M, Matousek F, Bruthans J. | Studies on prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (Impulsin) in acute respiratory infections. Serologically controlled field trials. | J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. | 1979;23(1):11-24.
[7]: Karmaus PW, Chen W, Crawford RB, Harkema JR, Kaplan BL, Kaminski NE. | Deletion of cannabinoid receptors 1 and 2 exacerbates APC function to increase inflammation and cellular immunity during influenza infection. | J Leukoc Biol. | 2011 Nov;90(5):983-95. Epub 2011 Aug 26.
[8]: Lackovic V, Borecký L, Kresáková J. | Effect of impulsin treatment of interferon production and antiviral resistance of mice. | Arch Immunol Ther Exp (Warsz). | 1977;25(5):655-61.
[9]: Masek K, Perlík F, Klíma J, Kahlich R. | Prophylactic efficacy of N-2-hydroxyethyl palmitamide (impulsin) in acute respiratory tract infections. | Eur J Clin Pharmacol. | 1974 Oct 4;7(6):415-9.
[10]: Plesník V, Havrlantová M, Jancová J, Januska J, Macková O. | [Impulsin in the prevention of acute respiratory diseases in school children]. | Cesk Pediatr. | 1977 Jun;32(6):365-9.
[14]: Li Y, Yang L, Chen L, Zhu C, Huang R, Zheng X, Qiu Y, Fu J. | Design and Synthesis of Potent N-Acylethanolamine-hydrolyzing Acid Amidase (NAAA) Inhibitor as Anti-Inflammatory Compounds. |PLoS One. | 2012;7(8):e43023. Epub 2012 Aug 20.
[15]: Ahmad A, Crupi R, Impellizzeri D, Campolo M, Marino A, Esposito E, Cuzzocrea S. |Administration of palmitoylethanolamide (PEA) protects the neurovascular unit and reduces secondary injury after traumatic brain injury in mice. | Brain Behav Immun. | 2012 Aug 3. pii: S0889-1591(12)00204-8. doi: 10.1016/j.bbi.2012.07.021. [Epub ahead of print]
[16]: De Filippis D, Luongo L, Cipriano M, Palazzo E, Cinelli MP, de Novellis V, Maione S, Iuvone T. |Palmitoylethanolamide reduces granuloma-induced hyperalgesia by modulation of mast cell activation in rats. | Mol Pain. | 2011 Jan 10;7:3.
[17]: Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. | N-palmitoyl-ethanolamine: Biochemistry and new therapeutic opportunities. | Biochimie. | 2010 Jun;92(6):724-7. Epub 2010 Jan 21.
[18]: Solorzano C, Zhu C, Battista N, Astarita G, Lodola A, Rivara S, Mor M, Russo R, Maccarrone M, Antonietti F, Duranti A, Tontini A, Cuzzocrea S, Tarzia G, Piomelli D. | Selective N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase inhibition reveals a key role for endogenous palmitoylethanolamide in inflammation. | Proc Natl Acad Sci U S A. | 2009 Dec 8;106(49):20966-71. Epub 2009 Nov 19.
[19]: Smieja M. | Review: Oseltamivir relieves symptoms but does not reduce hospitalizations in influenza. | Ann Intern Med. | 2012 Sep 18;157(6):JC3-5.
[20]: Ebell MH, Call M, Shinholser J. | Effectiveness of oseltamivir in adults: a meta-analysis of published and unpublished clinical trials. | Fam Pract. | 2012 Sep 20. [Epub ahead of print]
[21]: Smieja M. | Review: Oseltamivir relieves symptoms but does not reduce hospitalizations in influenza. | Ann Intern Med. | 2012 Sep 18;157(6):JC3-5.
[22]: Hsu J, Santesso N, Mustafa R, Brozek J, Chen YL, Hopkins JP, Cheung A, Hovhannisyan G, Ivanova L, Flottorp SA, Saeterdal I, Wong AD, Tian J, Uyeki TM, Akl EA, Alonso-Coello P, Smaill F, Schünemann HJ. | Antivirals for treatment of influenza: a systematic review and meta-analysis of observational studies. | Ann Intern Med. | 2012 Apr 3;156(7):512-24. Epub 2012 Feb 27.

One response

  1. […] Ontsekingsremmende stof palmitoyethanolamide ook goed alternatief voor griepvaccinatie. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: