Chronische Prostate Ontsteking en Pijn: natuurlijk behandelen

Chronische prostaat ontsteking is een vervelend iets. Er is geen duidelijke bacterie, het is geen acute prostaat ontsteking, die dan vergelijkbaar is met een acute blaasontsteking. Als je bij een acute prostaat ontsteking het vocht uit de prostaat kweekt kom je veel bacterien tegen. Net zoals je veel bacterien kan zien bij een acute blaasontsteking.

De behandeling van een acute prostaat ontsteking is dan ook met antibiotica, net zoals de behandeling van de acute blaasontsteking.

Maar als de ontsteking chronisch wordt, is er iets heel anders aan de hand. Dan is het eigen immuunsysteem in de war, en worden er ontstekingsprocessen geactiveerd in gezond weefsel, zonder dat daar bacterien een rol bij spelen.

Chronische Prostaatontsteking: immuunsysteem op hol

Dat op hol slaan en voor zich zelf beginnen ven ons immuunsysteem vinden we bij veel verschillende ziekten, meestal noemen we die ziekten dan met een algemene term auto-immuun ziekten. Reuma is daar een voorbeeld van. En de chronische darmontsteking die we colitis ulcerosa noemen, en de ziekte van Crohn.

Chronische prostatitis hoort tot deze groep van ziektebeelden.

Chronische prostatitis staat niet alleen. Ook chronische blaasontsteking komt veel voor en heeft hoogst waarschijnlijk dezelfde oorzaak, of oorzaken. Het zijn allebei onbegrepen ontstekingen in het lichaam die niet weggaan en waarbij er geen bacterie gekweekt kan worden.

Chronische blaasontsteking en chronische prostaatontsteking: drie belanrgijke ooraken

Allereerst is er een beschadiging van de cellen die de blaas of de prostaat afgrenzen van de inhoud, het zogenaamde urotheel. Dat urotheel is beschadigd en is doorlaatbaar geworden voor allerlei moleculen die niet de blaaswand of het prostaatweefsel behoren binnen te dringen. Het is als het ware of het beschermende laagje dat de blaaswand en het prostaatweefsel afgrenst kapot is gegaan. Die moleculen geven dat irritatie van het weefsel en leiden ook tot irritatie van de dunne zenuweinden in de prostaat of in de blaaswand.

Ten tweede ontstaat er een proces dat neurogene opregulatie heet. Door de irritatie van stoffen die in het weefsel doordringen raken de zenuwuiteinden geprikkeld en ze gaan dan voortdurende pijnprikkels afgeven. Dat proces wordt in het Engels ‘neurogenic upregulation’ genoemd.

Ten derde is er een bepaalde ontstekingscel overactief, de zogenaamde mestcel (in het Engels mastcell). Deze mestcel dringt door in het prostaatweefsel en als die cel geactiveerd is, scheidt de mestcel allerlei ontstekingsbevorderende stofjes af, zoals onder anderen histamine en TNF-alfa.

Door die drie factoren onstaat er een pathologische cyclus, die leidt tot meer en meer beschadigingen van het prostaatweefsel en meer en meer pijn.

In de afbeelding is dat duidelijk te zien.

Chronische prostaatontsteking: de vicieuze cirkel

Chronische prostaatontsteking: de vicieuze cirkel

Als we bijvoorbeeld starten bij de geactiveerde mestcellen, zien we dat de ontstekingsfactoren die door die mestcellen uitgescheiden worden het prostaat weefsel irriteert en beschadigd. Dan ontstaan pathologische processen die de zenuwen irriteren, en die zenuwen worden geactiveerd, gaan pijnsignalen afgeven en in de prostaat wordt dan substantie P geproduceerd, ook een pijnveroorzakende stof.

De activatie van de zenuwen en de toegenomen pijnprikkels die de zenuwen geleiden prikkelen op hun beurt cellen zoals de mestcellen, die dan in versterkte mate ontstekingsstofjes zoals histamine afgeven. Al die ontstekingsstofjes irriteren dan weer het prostaat weefsel en leiden tot nog meer beschadigingen.

Zo ontstaat de vicieuze cirkel van de chronische prostaatpijn.

De behandeling van chronische prostaatontsteking en pijn

Er zijn binnen de geneeskunde voor de behandeling van chronische prostaatpijn geen middelen die de oorzaak ervan verminderen, behalve een nieuw, natuurlijk middel. Het lichaamseigen ontstekingsremmende en pijnstillende stofje palmitoylethanolamide (PEA). PEA remt de mestcel activatie en remt het afgeven van ontstekingsmoleculen door alle cellen in de prostaat die dat soort irriterende stoffen produceren. Het is onze eigen rem op uit de hand gelopen ontstekingsprocessen. Dat stofje PEA wordt bij chronische prostaatontsteking ook in elke cel aangemaakt, maar niet voldoende.

PEA is sinds vele jaren beschikbaar als lichaamseigen stof en supplement tegen dit soort processen, maar het is eigenlijk alleen door Italiaanse en Spaanse artsen veel ingezet, omdat de werking van PEA in 1993 door een Italiaanse Nobelprijswinnaar ontdekt is, professor Levi-Montalcini. Er is vanaf toen veel in het Italiaanse over het stofje te doen geweest, en omdat in de medische wereld er weinig interesse is voor Italiaanse artikelen, en omdat het beschikbaar kwam als voedingssupplement, heeft het merendeel van de artsen eroverheen gekeken.

Nu is door het werk van twee hele kleine organisaties, de Italiaanse organisatie die in Italie produceert voor Italie en Spanje, en de organisatie JP Russel Science die in Nederland produceert voor vele landen is PEA als supplement bekend geworden in Noord Europa en in toenemende mate in de wereld. Met name sinds het verschijnen van tee grote Engelstalige klinische overzichtsartikelen gaan steeds meer patienten en artsen PEA inzetten bij chronische pijnen en ontstekingen.

De dosering bij chronische pijnen en ontstekingen is drie maal daags 400 mg PEA en het is bewezen dat deze lichaamseigen stof veilig is, en makkelijk gebruikt kan worden naast allerlei andere middelen en pijnstillers, zonder negatieve interacties.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: